Dette er Hafslund

Vår forretningsidé: Vi leverer framtidens energiløsninger og infrastruktur. Enkelt og effektivt.

Hafslund satser tungt på å utvikle og bygge ut fornybar energi innenfor et bredt spekter. Samtidig er Hafslund en ledende aktør innenfor utbygging og drift av infrastruktur for elektrisitet og fjernvarme – absolutte nødvendigheter i det moderne samfunnet. Hafslund ser det som en del av sin samfunnsrolle å sørge for god tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet på disse områdene.

Kjerneverdier

Redelighet betyr at vi

 • tar ansvar og holder det vi lover
 • viser respekt og tillit
 • unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre

Mot betyr at vi

 • tar initiativ
 • tør å utfordre
 • våger å feile

Humør betyr at vi

 • viser engasjement
 • skaper arbeidsglede
 • verdsetter humor
   

Strategiske prioriteringer og innsatsområder

 • Hafslunds energiproduksjon skal økes gjennom vekst innenfor fornybar og alternativ energi og varme.
 • Hafslund skal videreutvikle rollen som sentral infrastrukturaktør gjennom fortsatt satsing på utbygging og drift av elnett og fjernvarme.
 • Konsernets venturemiljø skal utvikle eksisterende investeringer.
 • Hafslunds posisjon som ledende leverandør av strøm skal opprettholdes og videreutvikles gjennom økt effektivitet og kvalitet, høy servicegrad og produktutvikling.
 • Hafslund er etablert i det nordiske strømmarkedet, og skal være en pådriver for en strategisk utvikling ved å medvirke til mer effektive markeder og kunderettete løsninger.
 • Hafslund har i 2010 jobbet målrettet for økt kundetilfredshet og kan konstatere en stabilt stigende trend. Økt kundetilfredshet vil være et viktig satsningsområde også framover.
 • Konsernet skal fortsette arbeidet med å sikre riktig kompetanse og økte prestasjoner gjennom systematisk organisasjonsutvikling, samt ved å legge stor vekt på effektive og profesjonelle rekrutteringsprosesser.
 • Konsernet skal videreutvikle bedriftskulturen basert på Hafslunds kjerneverdier for å skape en utviklende og attraktiv arbeidsplass, samt å sikre et godt omdømme.