Konsernledelsen

1
Christian Berg (f. 1969)
konsernsjef

Berg ble utnevnt til konsernsjef i Hafslund i oktober 2006. Han kom fra stillingen som visekonsernsjef og konserndirektør for Økonomi og finans fra 2001, og var før det direktør for Finansielt eierskap. Han har arbeidet i Hafslund siden 1998. Berg har tidligere arbeidserfaring fra PriceWaterhouse, der han arbeidet med rådgivning innenfor corporate finance. Han har videre erfaring som daglig leder for investeringsselskapet Brothers AS. Berg er styremedlem i AS Hamang Papirfabrik og har tidligere vært styremedlem i Renewable Energy Corporation ASA (REC) og Oslo Pensjonsforsikring AS. Han sitter også i valgkomiteen i Infratek ASA, Oslo Børs Holding ASA og i Renewable Energy Corporation ASA (REC). Berg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han og nærstående eier 3000 A-aksjer og 15 556 B-aksjer i Hafslund.

2
Finn Bjørn Ruyter (f. 1964)
konserndirektør for Økonomi og finans

Ruyter har vært konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) i Hafslund siden 16. august 2010. Han kom fra stillingen som Chief Operating Officer i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power med arbeidssted i Manila. Ruyter arbeidet i perioden 1991-1996 i Norsk Hydro innen oljehandel og krafthandel. Han var ansvarlig for krafthandel i Elkem 1996-1998 og leder av Elkem Energi i perioden 1999-2009. Ruyter er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Ruyter og nærstående eier 5000 A-aksjer i Hafslund.

3
Jan Presttun (f. 1950)
konserndirektør Fjernvarme og konserndirektør Nett

Presttun har vært konserndirektør for Fjernvarme siden januar 2009 og konserndirektør for Nett siden 2. september 2009. Han var administrerende direktør for Hafslund Fjernvarme fra januar 2007 og fram til september 2009. Presttun arbeidet fra februar 2002 og fram til januar 2007 som administrerende direktør i Hafslund Nett. I perioden 2000 til februar 2002 hadde Presttun forskjellige roller i daværende Viken Energinett. Presttun kom til i Hafslund/Viken Energinett i 1999 i forbindelse med oppkjøpet av Energiselskapet Asker og Bærum Nett (EAB Nett), hvor han var administrerende direktør. Han er styremedlem i EB Nett. Presttun er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og bedriftsøkonom fra BI. Han og nærstående eier 2956 B-aksjer i Hafslund.

4
Karen Onsager (f. 1976)
konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar

Onsager har vært konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnsansvar siden september 2008. Hun har vært ansatt i Hafslund siden 2005, hvor hun har vært informasjonsdirektør med ansvar for konsernets informasjonsarbeid og markedskommunikasjon, og tidligere informasjonssjef for forretningsområdet Marked. Hun har videre bakgrunn som informasjonssjef hos Dressmann og informasjonsansvarlig i Metropol TV. Onsager har en bachelorgrad i kommunikasjon med fordypning i journalistikk og tv-produksjon fra Goldsmiths College i London. Onsager og nærstående eier 327 B-aksjer i Hafslund.

5
Per Kristian Olsen (f. 1950)
konserndirektør Produksjon og varme

Olsen har siden januar 2009 vært konserndirektør for Produksjon og varme. Før det var han fra september 2005 konserndirektør for Varme og infrastruktur. Olsen arbeidet fram til september 2005 som konserndirektør for Drift og som konserndirektør for Nett fram til november 2003. Olsen kom til Hafslund i mars 2002 fra stillingen som konsernsjef i Fredrikstad Energi AS. Han har også vært administrerende direktør i Skanska AS. Olsen sitter i Næringspolitisk utvalg i Energi Norge. Han er utdannet ingeniør fra Østfold Ingeniørhøyskole, bedriftsøkonom fra BI og har en Mastergrad i Management and Administration fra Handelshøyskolen BI. Olsen og nærstående eier 1000 A-aksjer og 10 756 B-aksjer i Hafslund.

6
Tore Schiøtz (f. 1957)
konserndirektør Venture

Schiøtz har vært konserndirektør for Venture siden november 2006 og administrerende direktør i Hafslund Venture siden 2001. Schiøtz har i denne perioden blant annet hatt en sentral rolle i utviklingen av Hafslunds eierskap i Renewable Energy Corporation ASA (REC). Schiøtz kom til Hafslund fra stillingen som administrerende direktør i investeringsselskapet Centurum AS. Han har også lengre erfaring fra Storebrand Spar, sist som investeringsdirektør, og som konsulent i Accenture. Schiøtz er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA). Han er styreleder i Fesil, sitter i styret i REC, og har en rekke styreverv i Hafslund Ventures porteføljeselskaper. Schiøtz og nærstående eier 6200 A-aksjer og 3129 B-aksjer i Hafslund.

7
Tove Pettersen (f. 1970)
konserndirektør Stab

Pettersen tiltrådte stillingen som konserndirektør for Stab i april 2007. Hun kom da fra stillingen som konserndirektør Bedrift. Pettersen var fram til september 2005 konserndirektør for Marked, og var i perioden desember 2001 til august 2003 konserndirektør for Strømsalg. Pettersen har vært i Hafslund siden 1997 og har hatt sentrale roller innen industrielle investeringer og krafthandel. Hun har tidligere vært ansatt i Hedmark Energi. Pettersen er nestleder i styret i Energi Norge og styremedlem i Infratek ASA og Vital Forsikring ASA. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Pettersen og nærstående eier 3300 A-aksjer og 4212 B-aksjer i Hafslund.

8
Kari Ekelund Thørud (f. 1975)
konserndirektør Marked

Ekelund Thørud har vært konserndirektør for Marked siden 1. september 2009. Hun har vært ansatt i Hafslund siden september 2004 og kommer fra stillingen som daglig leder i Hafslund Strøm AS, hvor hun var ansvarlig for daglig drift og utvikling av Hafslunds strømvirksomhet. Ekelund Thørud har tidligere vært økonomidirektør for forretningsområdet Varme og infrastruktur i Hafslund ASA og har også vært ansatt som rådgiver for konserndirektør Marked i Hafslund ASA. Hun har videre bakgrunn som førstekonsulent i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ekelund Thørud er styremedlem i Eidsiva Nett Holding AS og Mallin AS. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering i Internasjonal bedriftsledelse og har gjennomført Kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole. Ekelund Thørud og nærstående eier 327 B-aksjer i Hafslund ASA.