Høydepunkter i 2010

Satser i Norden
Gjennom oppkjøpet av de svenske strømsalgsselskapene Göta Energi og Energibolaget i Sverige tok Hafslund et viktig skritt for å bli en ledende aktør i det kommende nordiske sluttbrukermarkedet for strøm.

Miljøenergi til Borregaard
I mars åpnet Hafslund sitt nye anlegg for energiutnyttelse av avfall på Borregaards industriområde i Sarpsborg. Anlegget er et godt eksempel på hvordan en energileverandør og et industriselskap kan samarbeide praktisk for et bedre klima.

Pelletskjempen
I juni åpnet miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Hafslunds pelletsfabrikk BioWood Norway på Averøya i Møre og Romsdal. Fabrikken er Europas største i sitt slag og vil produsere trepellets til bruk i blant annet kullkraftverk, til erstatning for kull.

Fibersalg
Hafslund solgte i desember sin fibernettvirksomhet til private equity-fondet EQT V. Salget skjedde som et ledd i at Hafslund i større grad vil konsentrere seg om kjerneområdet fornybar energi.

Fjernvarme fra bioolje
Hafslund tok i 2010 i bruk miljøvennlig bioolje i flere av sine lokale varmesentraler. Bioolje er en fornybar energikilde, og er et av flere tiltak for å øke fornybarandelen i varmeproduksjonen.

Kontroll fra lufta
Mastene i strømnettet ble tidligere kontrollert ved at montører klatret opp i dem og foretok observasjoner. I 2010 ble en ny og langt mer effektiv metode tatt i bruk. Det flys over linjene i helikopter og tas bilder med høy oppløsning, som senere kan analyserer på pc.

Miljø i Frognerparken
På verdens miljødag den 5. juni møtte rundt 35 000 barn og voksne fram i Frognerparken i anledning Hafslunds miljøfestival for barn, hvor kjente artister underholdt på scenen, og det var spennende aktiviteter i parken.

Ren festivalenergi
Hafslund ble Øyafestivalens første generalsponsor og sørget for at festivalen heretter går på ren festivalenergi, i stedet for å bruke miljøfiendtlige dieselaggregater.