Hafslund har produsert ren vannkraft i mer enn 110 år. Nå effektiviserer vi vannkraftverkene våre, bygger ut fjernvarmenettet, og bygger nye anlegg for energigjenvinning. Vi oppgraderer strømnettet, og påvirker kundene til å velge mer miljøvennlige energiformer, samt å gjennomføre tiltak som reduserer energiforbruket.

Hafslund har fem forretningsområder og tre stabsområder.

Produksjon og varme

Vi har vært fornybare i over 110 år.

Fjernvarme

Fjernvarme bidrar til et renere miljø.

Nett

Oppgraderingen av strømnettet er en viktig satsning.

Marked

Den beste og mest miljøvennlige kilowattimen er den du ikke bruker.

Venture

Vi investerer i fornybar energi og energieffektiv teknologi.

Økonomi og finans

Vi tilrettelegger finansiell styringsinformasjon.

Kommunikasjon og samfunnsansvar

Vi synliggjør Hafslund som et energiselskap som bidrar til en mer energiriktig framtid.

Konsernstab

Systematisk organisasjonsutvikling og profesjonelle rekrutteringsprosesser er sentralt.