Marked

Marked tilbyr strøm til privat- og bedriftsmarkedet, og er ansvarlig for majoriteten av all kundebehandling og fakturering under merkenavnet Hafslund. I tillegg omfatter forretningsområdet strømsalg gjennom datterselskaper i Norge og Sverige. 

Strøm

Kundetilgangen har fortsatt i 2010. I Norge har det totale antall kunder økt med 35 000 gjennom året. Levert volum i 2010 utgjorde 14,9 TWh, noe som er en økning på 1,7 TWh i forhold til 2009. Resultatene i strømselskapene har i 2010 vært tilfredsstillende.

Hafslund Strøm ønsker å ligge i front når det gjelder å tilby kundene miljøvennlig energi og energiløsninger. Som en del av miljøarbeidet er Hafslund Strøm opptatt av å bidra til redusert strømforbruk. Selskapet har i 2010 derfor fortsatt med tiltak for å legge til rette for og bidra til energisparing for sine privat- og bedriftskunder. Dette vil fortsette å være et viktig satsingsområde.

Forretningsområdet har i 2010 realisert ambisjonen om videre vekst gjennom oppkjøp av de svenske selskapene Göta Energi AB (100 prosent) og Energibolaget i Sverige Holding AB (49 prosent), med totalt 260 000 kunder.

Tjenester

Hafslund Kundesenter og Hafslund Fakturaservice er viktige bidragsytere for å sikre en god kundeopplevelse.

Til tross for et svært utfordrende år i strømmarkedet har kundene i 2010 blitt stadig mer fornøyde med kundeservicen. En sterk økning i antall henvendelser til kundesenteret har ikke hindret servicegraden, som har vært tilfredsstillende gjennom mesteparten av året, med korte responstider både på telefon, elektronisk post og brev. Kundesenteret kan tilby kundeservice på 15 forskjellige språk.

Hafslund Fakturaservice fakturerer løpende omtrent 900 000 kunder for Hafslunds selskaper. Et mål er å kommunisere elektronisk med flest mulig kunder gjennom kanaler som sms og e-post. I overkant av 200 000 kunder betaler fakturaen sin via e-faktura, et antall selskapet kontinuerlig jobber med å øke.

I 2010 er det satt i gang et større system- og organisasjonsutviklingsprosjekt  knyttet til endring av konsernsystemer for kundeinformasjon, arbeidsordre og fakturering. Implementeringen starter i 2011.

 

3 spørsmål til Kari Ekelund Thørud 

Konserndirektør Marked

1. Hva er det viktigste forretningsområdet Marked har fått til i 2010? 
I året som har gått lyktes vi med å posisjonere oss for det kommende felles nordiske sluttbrukermarkedet gjennom kjøp av to selskaper i Sverige, noe som var viktig for oss. Vi er også stolte over å ha fått flere og mer fornøyde kunder, som vi kan tilby flere spennende produkter enn før.

2. Hva har vært de største utfordringene i 2010? 
Det volatile kraftmarkedet med uforutsigbare og kraftig svingende priser har gjort det vanskelig for kundene våre og utfordrende for vår egen risikostyring. Antall kundehenvendelser har økt i takt med kundenes uro for egen betalingsevne.

3. Hvilke ambisjoner har dere for 2011? 
Nå konsentrerer vi oss om å innføre nye og bedre kjernesystemer og videreutvikle produktene våre. Kunden er alltid i fokus, og vi ønsker også i år å få enda flere og mer fornøyde kunder gjennom ulike tiltak, slik som å gi dem insentiver til å kutte strømregningen, til å være mer miljøvennlige, og til å få bedre kontroll over forbruket. Det er også viktig for oss å bidra til å utvikle selskapene våre i Sverige.

Fakta

Strøm
Hafslund Strøm er Norges største strømleverandør med kunder i privat- og bedriftsmarkedet. NorgesEnergi er nasjonal lavprisleverandør av strøm til privatkunder og små og mellomstore bedrifter. Fredrikstad EnergiSalg, Hallingkraft, Røyken Kraft og Total Energi i Norge og Göta Energi i Sverige er regionalt sterke strømselskaper. Energibolaget i Sverige er nasjonal lavprisaktør i Sverige og Finland med både privat- og bedriftskunder. I 2010 solgte Hafslund 8,4 TWh til privatmarkedet og 4,5 TWh til bedriftsmarkedet. Kundeantall ved utgangen av 2010 var 950 000 fordelt på Norge, Sverige og Finland. 

 
Tjenester
Hafslund Fakturaservice forvalter kundesystemer, samler inn forbruksverdier, og fakturerer konsernets strøm- og nettkunder. Hafslund Kundesenter forestår kundebehandlingen for Hafslund Nett og Hafslund Strøm. Inforum Norge produserer permer til eiendomsmeglere med informasjon og tilbud til boligkjøpere.