Note 19 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Det vises til note 14 i konsernregnskapet.