Note 11 Kundefordringer og andre fordringer

Millioner kroner 2010-12-31 2009-12-31
Kundefordringer  1  1
Fordring konsernselskaper  3 715  1 897
Andre fordringer  15  27
Sum kundefordringer og andre fordringer  3 731  1 925