Note 12 Kortsiktig rentebærende gjeld

Millioner kroner Rente % per 2010-12-31 Rente % per 2009-12-31 Gjeld per 2010-12-31 Gjeld per 2009-12-31
Diverse sertifikater og kortsiktige lån  2,6-3,9 2,1-4,1 2 693 2 266
Kassekreditt     26  
Kortsiktig rentebærende gjeld     2 719 2 266