Note 16 Risikostyring og finansielle derivater

Tabellen nedenfor viser utestående renteswapper pr 31. desember 2010:    

Millioner kroner  
Valuta Beløp Hafslund betaler Hafslund mottar Start Forfall
NOK 200 Fast/kvartalsvis 4,5 % Flytende 3M Nib 20.10.08 20.10.11
NOK 100 Fast/kvartalsvis 5,0 % Flytende 3M Nib 24.11.08 24.11.11
NOK 200 Fast/kvartalsvis 4,3 % Flytende 3M Nib 22.04.09 23.04.12
NOK 200 Fast/kvartalsvis 4,1 % Flytende 3M Nib 11.11.08 12.11.12
NOK 200 Fast/halvårlig 3,2 % Flytende 6 M Nib 21.01.09 21.01.13
NOK 350 Flytende/halvårlig 6 m Nib+185 Fast/årlig 5 % 04.02.09 04.02.13
NOK 200 Fast/årlig 5,1 % Flytende 3M Nib 29.04.05 11.07.13
NOK 200 Fast/halvårlig 5,4 % Flytende 6 M Nib 25.02.09 26.08.13
NOK 200 Flytende 3M Nib+120 Fast/årlig 6,2 % 09.01.04 09.01.14
NOK 200 Fast/årlig 4,9 % Flytende 3M Nib 09.01.04 09.01.14
NOK 200 Fast/kvartalsvis 3,8 % Flytende 3M Nib 09.03.11 10.03.14
NOK 200 Fast/kvartalsvis 4,0 % Flytende 3M Nib 09.03.11 09.03.15
NOK 200 Fast/kvartalsvis 4,0 % Flytende 3M Nib 21.05.12 22.05.17
NOK 500 Flytende 6M Nib+200 Fast/årlig 6,3 % 21.01.09 21.01.19

 

Virkelig verdi på renteswappene utgjorde -36 millioner kroner per 31. desember 2010.    
    
Valutaterminer    
Selskapet har inngått valutaterminer med virkelig verdi 6 millioner kroner per 31. desember 2010.