Note 17 Kontanter og kontantekvivalenter

Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper konsernet bankgarantier. Disse garantiene utgjorde per 31. desember 2010 483 millioner kroner for handel i strømmarkedet, 50 millioner kroner i skattetrekksgarantier, 36 millioner kroner i husleiegarantier, 25 millioner kroner i kontrakts- og betalingsgarantier.