Note 18 Egenkapital

Millioner kroner Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum innskudd og opptjent EK
Egenkapital 31. desember 2008 195 4 080 76 4 443 8 796
Årets resultat       615 615
Avsatt utbytte (2,25 kr per aksje)       (438) (438)
Endring egne aksjer     (2) 5 3
Fusjon av Hafslund Marked AS       616 616
Fusjon av Comtech Holding AS       25 25
Fusjon av Hafslund Varme og Infrastruktur AS       198 198
Egenkapital 31. desember 2009 195 4 080 74 5 465 9 815
Årets resultat       (36) (36)
Avsatt utbytte (7,50 kr per aksje)       (1 461) (1 461)
Egenkapital 31. desember 2010 195 4 080 74 3 968 8 318

 

Hafslund har per 31. desember 2010 en beholdning på 451 161 egne B-aksjer. Gjennomsnittlig kjøpskurs er 105,27 per aksje og utgjør en samlet kostpris på 47 494 114 kroner.