Note 1 Generell informasjon

Hafslund ASA (selskapet) med datterselskaper (samlet konsernet) er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Hafslund er landets største nettselskap, størst innen strømsalg, størst innen fjernvarme og en middels stor norsk kraftprodusent. Hafslund eier også 8,93 prosent i det børsnoterte solenergiselskapet Renewable Energy Corporation ASA gjennom Hafslund Venture AS.

Hafslund-konsernet driver sin virksomhet gjennom datterselskaper og tilknyttete selskaper og opererer i det alt vesentlige innenfor det norske markedet. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 22. mars 2011.