Nøkkeltall miljø

Energiforbruk og utslipp:

 

    Innsatsfaktorer GWh tilført Tonn CO2-ekv. GWh varme produsert
Kjernevirksomhet Varmeproduksjon Hafslund Fjernvarme Restavfall 595 0  
Biomasse, flis 60 780  
Bioolje 193 2 509  
Varmepumper 129 4 988  
Elektrisitetskjeler 394 45 704  
Olje 407 119 658  
LNG 101 22 321  
Elektrisitet prosess 25 2 854  
Tap av R134a   2 119  
Sum 1 879 200 933 1 779
Varmeproduksjon og kraftvarmeproduksjon Hafslund Miljøenergi Olje 4 1 176  
Propan 7 1 437  
Avfall 348 0  
Elektrisitet prosess 13 1 485  
Sum 372 4 097 316
Kraftdistribusjon Hafslund Nett Tap av SF6   1 181  
Øvrig drift Eiendomsforvaltning Elektrisitet 8,1 936  
Fjernvarme 1,4 0[1]  
Sum 9,5 936  
Transport Bensin / diesel 1,8 550  
Fly 0,7 160  
Sum 2,5 710  
Sum totalt     2 263 206 676  

 

[1] Med i øvrige utslipp fra fjernvarme

I forhold til årsrapporten for 2009 er faktoren for avfall forandret, både for å harmonisere med andre forbrenningsanlegg, samt det faktum at CO2 fra avfall vil oppstå uansett, forbrenning eller deponering, og at det prinsipielt blir galt å tillegge dette utslippet på det leddet som energigjenvinner avfallet.  

 

Kraftproduksjon:

 

 

GWh

Hafslund Produksjon

Elvekraft

3 052

Hafslund Miljøenergi

Restavfall

14

 

 

Øvrige utslipp til luft fra produksjonsanlegg for varme

Hafslund Fjernvarme:

Parameter

Mengde

Kommentar

NOx

250 tonn

Fra kjeler fyrt med restavfall, olje, gass og biomasse

Støv

81 kg

 Fra kjeler fyrt med restavfall

SO2

2,1 tonn

HCl

1,0 tonn

Tungmetaller

37,1 kg

Hg

166 gram

Cd + Tl

28,9 gram

Dioksiner + furaner

40,1 mg

 


Hafslund Miljøenergi:

Parameter

Mengde

Kommentar

NOx

53 tonn

Fra kjeler fyrt med restavfall

Støv

435 kg

SO2

12,8 tonn

HCl

1,6 tonn

Tungmetaller

8,7 kg

Hg

280 gram

Cd + Tl

25,9 gram

Dioksiner + furaner

3,8 mg